top of page

Diest 25 april 2019

Schematisch overzicht van de verschillende veranderingen voor VZW's

Stappenplan aanpassen huidige VZW's aan het nieuwe Wetboek & overgangsregeling

Let op! De vermelde verplichting rond het register van buitenlandse giften & verplichte neerlegging jaarrekening voor de zeer kleine VZW's bij de Nationale Bank zijn uiteindelijk niet goedgekeurd op de laatste zitting van het parlement. Zij zijn dus nog niet ingevoerd.

Powerpointpresentatie nieuwe regels vzw's

Resultaten bevraging tijdens de infosessie

Diest 13 juni 2019

Diest 10 oktober 2019

Presentatie vrijwilligers & UBO

Presentatie vergoedingen 

bottom of page