top of page
  • Foto van schrijverSteven Matheï

Update : verenigingswerk combineren

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw systeem voor ‘verengingswerk’ (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’) voor bepaalde activiteiten in de sport- en socio-culturele sector. Dit ‘verenigingswerk’ kan men niet altijd zomaar combineren met vrijwilligerswerk in dezelfde organisatie.

Gelijktijdig vrijwilligerswerk en verenigingswerk in dezelfde organisatie?

Het is niet mogelijk om gelijktijdig in dezelfde organisatie voor activiteiten van dezelfde aard zowel vrijwilliger als verenigingswerker te zijn. Je kan wel tegelijkertijd vrijwilliger en verenigingswerker in dezelfde organisatie zijn wanneer het over volledige verschillende activiteiten gaat.

Met activiteiten van dezelfde aard wordt bedoeld : identieke activiteiten, soortgelijke activiteiten, activiteiten die in elkaars verlengde liggen of activiteiten die de verschillende stappen of facetten van eenzelfde activiteit vormen.

Bijvoorbeeld: Louis is al jarenlang vrijwilliger in de kantine van FC Superbal. Hij mag voor diezelfde activiteit niet bijkomend actief zijn als verenigingswerker. Louis kan wel voor een andere activiteit (bv. terreinverzorger) verenigingswerker zijn.

Dit geldt voor zowel vrijwilligerswerk zonder kostenvergoeding, met een reële kostenvergoeding als voor vrijwilligerswerk met een forfaitaire kostenvergoeding.


Eerst verenigingswerk en daarna vrijwilligerswerk in dezelfde organisatie?

Hoewel het eerst wel mogelijk leek te zijn, heeft de minister in een antwoord op een parlementaire vraag nu duidelijk gesteld dat het niet mogelijk is om perioden (zelfs lange perioden) van vrijwilligerswerk en verenigingswerk voor dezelfde organisatie in hetzelfde kalenderjaar af te wisselen wanneer het over activiteiten van dezelfde aard gaat. De betrokkene moet dan voor één van de twee statuten kiezen.

Het is wel mogelijk om in een kalenderjaar eerst vrijwilligerswerk uit te oefenen en daarna verenigingswerk (of omgekeerd) in dezelfde organisatie wanneer het over activiteiten van verschillende aard gaat.


Lees hier meer blogs.88 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page